Geriatrisk Afdeling

Geriatrisk Afdeling undersøger og behandler sygdomme hos ældre mennesker. Desuden tilbydes kortvarig rehabilitering gennem en tværfaglig indsats.