Kvalitet

Aktuelle kvalitets- og udviklingsprojekter:

  • Geriatrisk Hukommelsesklinik
  • Geriatrisk Faldklinik
  • Vaccinationer af ældre
  • Ernæringsprojekt
  • Udvikling af kliniske databaser (afdelingen er tilsluttet Den Nationale Geriatri-database)
  • Kompetenceudvikling indenfor plejen

Afdelingen har netop opstartet et projekt vedrørende udvikling og afprøvning af metoder til screening af morbus Alzheimer - tidlig opsporing.

Igangværende ph.d.-projekt, der blandt andet omhandler udvikling af avancerede balance-måle-metoder af ældre.