Hæmatologisk Afdeling

Hæmatologisk Afdeling skal i videst muligt omfang bidrage til forskning i de sygdomme, som behandles samt deltage i udviklingen af mere effektive behandlingsformer og forebyggelse.

Det tilstræbes derfor, at alle patienter tilbydes deltagelse i kliniske afprøvninger og andre basale projekter og derved får fordele af nye protokollerede behandlinger.

Gruppebillede Hæmatologisk Forskningsafsnit

For English, please go to Organisation og personale (Staff) (rn.dk)

Nyheder

Se alle nyheder