Henvisning til Forebyggelsesambulatoriet, Sund Info

Patienter, der venter på eller er i behandling på Aalborg Universitetshospital, kan henvises til Forebyggelsesambulatoriet, Sund Info.

Sundhedsaftaler

Region Nordjylland har indgået sundhedsaftaler med de nordjyske kommuner på de lovpligtige områder, herunder forebyggelse. Af sundhedsaftalerne fremgår:

”…at forebyggelsestilbud der er en del af forberedelse til operation eller behandling er en regional opgave. Efter endt sygehusophold er forebyggelsestilbud en kommunal opgave, hvor patienten ved udskrivning henvises til kommunale forebyggende og sundhedsfremmende tilbud”.

 

Dette betyder, at patienter kan henvises til Forebyggelsesambulatoriet, Sund Info med henblik på samtale vedrørende livsstilsfaktorerne, når det har betydning for den planlagte behandling på hospitalet:

 

Indhold i henvisning

Henvisningen skal indeholde en række oplysninger:

 • Patientens telefonnummer
 • Årsag til henvisning
  • Højde og vægt ved henvisninger omhandlende vægttab
  • Forbrug af tobak/nikotin samt pakkeår ved henvisninger omhandlende rygestop
  • Forbrug af alkohol/stoffer ved henvisninger omhandlende alkoholmisbrug og/eller stofmisbrug
  • Fysisk aktivitetsniveau ved henvisninger omhandlende fysisk aktivitet og motion
 • Evt. behandlings-/operationstidspunkt
 • Øvrige relevante oplysninger

Patienter henvises elektronisk til forebyggelsesinterventioner i Sund Info. Sund Infos afdelingskode er 8001799 (Forebyggelsesambulatorium)

Øvrige oplysninger om KRAM-screening kan findes i PRI-dokumentet vedrørende KRAM-screening.