Grønlandsprojektet

Projekttitel: "Arbejdsbetingede lidelser og arbejdsulykker indenfor fiskeri og fiskeindustri i Grønland"

Arbejdsmedicinsk Enhed foretog fra efteråret 2016 til 2018 i undersøgelser af næsten 400 ansatte i fiske- og skaldyrsindustrien i Grønland med støtte fra lokale fonde og virksomheder i Grønland og fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. Det den største undersøgelse af forekomsten af arbejdsbetinget allergi og astma blandt ansatte i dette erhverv, der nogensinde er gennemført i Grønland.

Undersøgelserne bekræftede, at der er en øget forekomst af disse lidelser i erhvervet, men derimod tilsyneladende ikke af lidelser i bevægeapparatet og de viste en meget høj forekomst af arbejdsulykker. Undersøgelserne gennemførtes i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Bispebjerg og med Institut for Folkesundhed, Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed på Aarhus Universitet og med Grønlandske samarbejdspartnere.

Projektet blev påbegyndt i 2016 og afsluttet 27. juni 2022 med ph.d.-forsvar ved Birgitte Hamann Laustsen.

Læs afslutningsrapport