Strategier

Etablering og opbygning af FoKSy er foretaget med forankring i strategier. Strategierne er blevet til med inddragelse af den ledende sygeplejersker, sygeplejersker med UUU funktion og tværinstitutionelle samarbejdspartnere.