Undersøgelser og behandlinger inden for Nyre- og Urinvejskirurgi (Urologi)

Urologisk Afdeling udreder, behandler og varetager kontrol af sygdomme i nyre- og urinveje samt mandlige kønsorganer.