Undersøgelser

Kommunen kan henvise dig til Socialmedicinsk Enhed/Socialmedicinsk Klinisk Funktion, hvis der er brug for en nærmere beskrivelse af din helbredsmæssige tilstand og din funktionsevne.
Læs mere om de forskellige typer af undersøgelser: