Til borgere

Socialmedicinsk Enhed yder sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne inden for beskæftigelsesområdet, når kommunerne har brug for det.

Her finder du relevant information om Socialmedicinsk Enhed. Det er jobcentret i din kommune, der kan henvise dig.

Læs mere om Center for Funktionelle Lidelser, der er et særskilt afsnit under Socialmedicinsk Enhed.