Socialmedicinske undersøgelser

Socialmedicinsk Enhed arbejder med at udvikle og bevare funktionsevnen hos borgere med helbredsproblemer.
I forbindelse med undersøgelser på afdelingen forsøger vi at skabe et overblik over sagsforløb og undersøger, om der er behandlingsmuligheder eller andre initiativer, der kan give borgeren et bedre funktionsniveau.