Om afsnittet

Vi tager hånd om patienter, som er indlagte med henblik på behandling af lungesygdom eller almen medicinsk sygdom.