Infektionshygiejnen

Infektionshygiejnen forebygger opståen og hindrer spredning af infektioner i Region Nordjylland. Vi betjener hospitaler, den primære sundhedstjeneste, specialsektoren og kommuner i Region Nordjylland med infektionshygiejnisk rådgivning. Infektionshygiejnen er et afsnit under Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.