Behandlinger inden for Klinisk Immunologi

Klinisk Immunologisk Afdeling beskæftiger sig med funktionsområderne Autoimmun Diagnostik, Blodbank, Blodtypelaboratoriet, Blodfraktioneringsafsnittet og Cellulær Immunologi.