Undersøgelser og behandlinger inden for Infektionsmedicin

Infektionsmedicinsk Afdeling behandler og undersøger infektionssygdomme, bl.a. patienter med livstruende bakterieinfektioner (fx meningitis), immundefektsygdomme, HIV/AIDS, tropesygdomme, alvorlige eller sjældne infektioner, resistente bakterieinfektioner, kønssygdomme og feber af ukendt årsag.