Infektionsmedicinsk Afdeling

Infektionsmedicinsk Afdeling behandler og undersøger infektionssygdomme. Dette omfatter blandt andet patienter med livstruende bakterieinfektioner (fx meningitis og blodforgiftning), livstruende virusinfektioner (fx influenza og COVID-19), immundefektsygdomme, HIV/AIDS, tropesygdomme, andre alvorlige eller sjældne infektioner, resistente bakterieinfektioner og feber af ukendt årsag.