Infektionsmedicinsk Dagafsnit

Infektionsmedicinsk Dagafsnit undersøger, behandler og varetager opfølgning efter infektionssygdomme. Dette omfatter blandt andet patienter med overstået livstruende bakterieinfektion (fx meningitis), immundefektsygdomme, HIV/AIDS, neuroborreliose, neurosyfilis, tropesygdomme, andre alvorlige eller sjældne infektioner, resistente bakterieinfektioner og feber af ukendt årsag.

Indgang