Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Nord

Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Nord (Afsnit C) varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på Aalborg Universitetshospital.

Indgang