Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Hobro

Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Hobro (Afsnit E) varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på Aalborg Universitetshospital.

Indgang