Uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

Børneafdelingen er uddannelsessted for
  • sygeplejestuderende,
  • jordemoderstuderende,
  • lægestuderende,
  • redderelever til Falcks redningskorps,
  • pædagogstuderende,
  • lægesekretærelever,
  • medicinsk teknologi studerende (i samarbejde med Aalborg Universitet),
  • yngre læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin og pædiatri.