Afdelingsledelsen

Afdelingsledelsen i Børne- og Ungeafdelingen består af 1 cheflæge, 1 chefsygeplejerske og 1 ledende lægesekretær.

Afdelingsledelsen