Særlige indsatser

Vores særlige indsatsområder omfatter tidligt hjemmeophold (THO), mobil CPAP-behandling til mature børn på fødegangen eller opvågningen, CPAP-behandling til præmature børn på fødegangen eller operationsstuen samt baby-transport indenfor og ud af regionen.