Om afsnittet

I Neonatalafsnit 12-13 modtager vi for tidligt fødte børn, syge nyfødte og børn indlagt fra hjemmet i alderen 0 til 4 uger.

Generelt om afsnittet

Fysiske rammer