Undersøgelser og behandlinger i Lungemedicinsk Sengeafsnit 6 Vest

I Lungemedicinsk Sengeafsnit 6 Vest undersøger og behandler vi patienter, som er indlagte med henblik på behandling af lungesygdom eller almen medicinsk sygdom.