Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Syd

Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Syd (Afsnit A) varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på Aalborg Universitetshospital.

Indgang