Til kommuner

Socialmedicinsk Enhed yder sundhedsfaglig rådgivning til alle nordjyske kommuner på beskæftigelsesområdet i sager, der er omfattet af Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning samt efter aftale også i andre sager, f.eks. sygedagpengesager.

Lægerne rådgiver sagsbehandleren i jobcentret mundtligt, når sagsbehandler vurderer behov for det. Når det vurderes, der er brug for det, laver en læge fra Socialmedicinsk Enhed et skriftligt lægenotat.

Hvis sagsbehandler ønsker et skriftligt lægenotat, eller lægen fra Socialmedicinsk Enhed vurderer, der er behov for det, sender sagsbehandler anmodning og sagsakter til Socialmedicinsk Enhed, samt udfylder henvisningsskemaet.

 

Indsendelse af sager

Sager der er omfattet af Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om Sundhedsfaglig Rådgivning, BEK nr. 1610 af 27/12/2009 sendes via Mediconnect.

Øvrige sager sendes via sikker mail (henvisningsskema skal udfyldes og sendes med): Socialmedicinsk Enhed

Læs mere om de enkelte funktioner og tilbud: