Hjælp med at undersøge hjertet hos børn og unge med diabetes

Vær med i et forskningsprojekt, der kan give en dybere forståelse af, hvordan diabetes påvirker hjertet hos børn og unge. 

Projektets titel

The cardiac electrophysical changes in children and adolescents with diabetes type 1 
(Forandringer i hjertets ledningssystem hos børn og unge med type 1 diabetes)

Et forskningsprojekt fra Børne- og Ungeafdelingen

I et forskningsprojekt fra Børne- og Ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital vil vi undersøge, hvilken effekt diabetes har på hjertet og dets ledningssystem hos børn og unge. Hos voksne kan diabetes påvirke hjertets ledningssystem, og vi vil derfor undersøge, om det også gør sig gældende hos børn og unge med diabetes. 

I forskningsprojektet vil børn og unge med diabetes blive sammenlignet med børn og unge, der ikke har diabetes. På den måde kan vi finde ud af, om diabetes er med til at ændre hjertets funktion. 
Forskningsprojektet tilbydes alle børn og unge i alderen 7-17 år med diabetes i Region Nordjylland samt en gruppe raske kontroller. Dit barn vil indgå i den raske kontrolgruppe.

Hvorfor laver vi undersøgelsen?

Diabetes kan medvirke til mange forskellige forandringer i kroppen. Hos voksne kan ledningssystemet i hjertet blandt andet blive påvirket på en sådan måde, at man har øget risiko for hjertesygdom, herunder hjerterytmeforstyrrelser.

Hjerterytmeforstyrrelser kan være symptomfri, men kan også give farlig påvirkning af hjertet og i sjældne tilfælde medføre død hos i øvrigt raske personer. Derfor er der stor interesse for at undersøge, om der ses ændringer i hjertet hos børn og unge med diabetes. 

Man har hos voksne med diabetes desuden konstateret, at diabetes kan påvirke den balance, kroppen holder af forskellige mineraler, herunder kalium. Man ved, at udsving i kalium har en indvirkning på hjertets funktion og dets elektriske evner. Det er dog endnu ikke undersøgt, om de forandringer, der ses ved diabetes skyldes ændringer i niveauet af kalium i blodet. Derfor ønsker vi i dette forskningsprojekt at undersøge niveauet af kalium i blodet hos deltagerne, så vi kan få en forståelse af, om og hvorfor der ses forandringer i hjertet hos folk med diabetes. 
Den viden vi får om eventuelle ændringer i hjertet hos børn og unge med diabetes, kan medvirke til hurtigere og bedre diagnostik og behandling.

Hvem kan deltage?

For at deltage i undersøgelsen skal barnet være 7-17 år og må ikke være diagnosticeret med diabetes. Derudover må barnet ikke have kendt hjertesygdom.
Hvad indebærer undersøgelsen? 

I vil blive kaldt ind til en klinisk undersøgelse af jeres barn. Derudover vil der blive taget en blodprøve til undersøgelse af  blodsukker og såkaldt væske- og saltbalance, og der laves en vurdering af stofskiftet. Der tages også et elektrokardiogram (EKG), som vil være med til at vurdere den elektriske ledning i hjertet.

Er der bivirkninger eller andre risici?

Der er ingen kendte bivirkninger ved EKG, og den eneste kendte ulempe ved blodprøvetagning er en lille risiko for blødning eller betændelse i huden. Det er dog forbigående tilstande og ses yderst sjældent.  

Studiets betydning 

Ved at deltage i denne undersøgelse kan I hjælpe med at øge vores viden om diabetes' indvirkning på kroppen. På sigt kan det forhåbentlig bidrage til at finde måder, hvorpå man kan forebygge hjertesygdom, herunder hjerterytmeforstyrrelser, hos børn og unge med diabetes.

Jeres barn bliver undersøgt på Børne- og Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital og barnets hjerterytme bliver undersøgt med mulighed for beskrivelse af hjertets elektriske funktion.

Øvrige oplysninger

Som kompensation for tidsforbruget giver vi 2 biografbilletter til barnet. 

Kontakt

Hvis jeres barn gerne vil deltage i forskningsprojektet eller hvis I blot vil høre mere om studiet, er I velkomne til at kontakte læge og forskningsassistent på Børne- og Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital, Lasse Mayland Madsen, der er koordinator for projektet.

Skriv til RN.diabetes.hjerte@rn.dk med oplysninger om alder og køn på jeres barn samt tlf. nr., du kan træffes på. Lasse vil herefter ringe jer op.