Neuromuskulære sygdomme

Interesseområder

Forskningsgruppe inden for det neuromuskulære område undersøger patomekanismer, ætiologi af forskellige nerve- og muskelsygdomme samt neuromuskulær transmissionssygdomme, både arvelige samt erhvervede. Der er særlig fokus på motorneuron sygdomme, blandt andet amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Desuden deltager vi i basalvidenskabelige og kliniske forskningsstudier med fokus på at udvikle behandlingsmuligheder for patienter med neuromuskulære sygdomme.

Igangværende projekter

Basalvidenskabelige:

 • Biomarkører for Multiple sklerose, Parkinson’s sygdom, Amyotrofisk lateral sklerose & Depression – samarbejde med Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.
 • Kombinerede styringssystemer (muskel/tunge/hjerne) til exoskelet af forskellige ekstremiteter for patienter med ALS – samarbejde med Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.
 • Karakterisering af genetisk ætiologi af patienter med familiær ALS i Nordjylland – samarbejde med Genetisk Afdeling, AAUH.
 • Karakterisering af antistofprofiler, autoimmune og maligne sygdomme hos patienter med Myasthenia Gravis i Nordjylland.
 • Karakterisering af forskellige patomekanismer (for ex. autoimmune, genetiske) ved ALS med hjælp af dyre-modeller.

Kliniske forskningsstudier:

 • Desuden deltager vi i flere forskellige, firmasponsoreret internationale multicenterstudier samt investigator-initieret forskningsprojekter i neuromuskulær området (CIDP, MG, ALS)

Medarbejdere

 • Izabella Obál, overlæge ph.d, klinisk lektor
 • Niels Kjær Olsen, overlæge
 • Lotte Vinge, afdelingslæge ph.d
 • Linita Strigauskaite Nielsen, afdelingslæge
 • Forskningssygeplejersker:
 • Anita Palsgård
 • Kamilla Astrid Jørgensen

Samarbejdspartnere

 • Hatice Tankisi, professor, ph.d., Institut for Klinisk Medicin, Neurofysiologi, Aarhus Universitetshospital
 • Henning Andersen, professor, dr.med, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • John Dirk Nieland, lektor, ph.d., Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.
 • Michael Sloth Trabjerg dr. med. Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.
 • Lotte N. S. Andreasen Struijk, lektor ph.d Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
 • József I. Engelhardt professor, dr.med Neurologisk Afdeling, Szeged Universitetshospital, Ungarn
 • László Siklós professor, Institut for Biofysik, Biological Research Center Szeged, Ungarn
 • Anja Lisbeth Frederiksen, overlæge, Klinisk Genetisk Afdeling, AAUH
 • Tue Diemer, afdelingslæge, Klinisk Genetisk Afdeling, AAUH
 • Jan Thomsen, 1. reservelæge, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Lars Kjøbsted Markvardsen, 1. reservelæge, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Udvalgte publikationer