Center for Præhospital- og Akutforskning


Et udpluk af medarbejdere og tilknyttede efterår 2023.
Fra venstre: Morten B. Søvsø, Søren Westh Asmussen, Torben A. Kløjgård, Vibe M. L. Nielsen, Erika F. Christensen, Charlotte Højgaard Toft, Tim A. Lindskou, Jacob Metze Holme. 

Center for Præhospital- og Akutforskning blev indviet i oktober 2016.

Centeret ledes af Erika Frischknecht Christensen, der 1. januar 2015 tiltrådte som professor i præhospital og akut medicin ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital i et professorat støttet af TrygFonden.

Centerets forskningsområde er hele det akutte patientforløb fra opkald til udskrivelse med udgangspunkt i de præhospitale elektroniske journaldata. De primære forskningsspørgsmål og –temaer er:

  • Hvem er, og hvilket sygdomsmønster har de præhospitale og akutte patienter?
  • Hvordan går det de præhospitale og akutte patienter, og hvilke faktorer er betydende for, hvordan det går patienterne, og hvad er patienternes oplevelse og opfattelse?
  • Hvordan kan vi tidligt identificere patienter med særlig høj eller særlig lav risiko mhp. at sende optimal hjælp? Det vil sige sikre ’rette patient rette hjælp i rette tid’?
  • De hyppige og de oversete præhospitale og akutte patientgrupper: Det drejer sig bl.a. om patienter med åndenød, smerter, non-specifikke sygdomme, psykiatriske problemer, og ældre – samt muligheder for forbedringer for disse
  • Den samlede indgang til det akutte sundhedsvæsen – brugerprofil, symptom- og diagnosemønster, patientforløb og outcome. Det er op til den enkelte borger at vælge indgang, 112, egen læge, eller lægevagt/1813 og den rette indgang kan være afgørende for patientforløbet.

Centeret er et led i Region Nordjyllands opprioritering af præhospital- og akutforskning med baggrund i regionens ”Oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014-2018”:

"I det præhospitale område er der arbejdet med at definere et professorat, og samtidigt har TrygFonden doneret et 5-årigt professorat. Donationen giver universitet og den præhospitale funktion helt nye muligheder for at opdyrke den akutte indsats som et nyt forskningsområde. Det er i regionen indsamlet en guldgrube af patientdata i det såkaldte amPHI-system (data opsamlet i ambulancer), som er unik i forhold til øvrige regioner. Opgaven består nu bl.a. i at få disse data tilrettelagt som en platform for udvikling af forskningsprojekter omkring øget evidens af den præhospitale indsats."

"...professoren skal bredt opbygge en forskningsenhed i præhospitalsbehandling..."


Har du ideer til forskning, lyst til at forske eller er du bare nysgerrig på, hvad der foregår i centeret, kontakt da forskningssekretær Charlotte Højgaard Toft chaho@rn.dk for nærmere information.