Kontraktenheden

Indgår du i et forskningssamarbejde eller lignende med eksterne partnere? Så skal du være opmærksom på, at dine aftaler skal godkendes af Kontraktenheden, inden der kan underskrives.

Kontraktenheden er behjælpelig med alle aftaler om forskning med eksterne samarbejdspartnere.

De faglige og videnskabelige detaljer vurderes af forskeren (investigator) samt afdelingens forskningsansvarlige.  

Afdelingsledelsen og investigator har ansvaret for den økonomiske gennemgang. Det er desuden forskerens ansvar at underrette og få en intern godkendelse fra den forskningsansvarlige, inden et samarbejde indledes.

Organisatorisk hører Kontraktenheden under Jura og hjælper forskere fra hele Region Nordjylland.

Nye aftaler skal sendes til kontraktenheden@rn.dk

For at sikre optimal ressource udnyttelse har vi oprettet en fællespostkasse. Det er her du skal sende nye sager ind.

Sagen vil blive tildelt en jurist indenfor én uge. Der kan gå op til 8 uger inden arbejdet med en ny opgave påbegyndes.

Der er mulighed for at en opgave kan opprioriteres til 'fast-track' efter en konkret vurdering. Markér venligst opgaver som haster i emnefeltet, ved eventuelt genfremsendelse til fællespostkassen, hvis du vurderer at opgaven skal behandles i 'fast-track'.

Den samlede sagsbehandlingstid kan nedsættes ved at du inden sagen sendes til postkassen har forholdt dig til publikationsvilkår og adgang til data og resultater. 

Kontraktenheden rådgiver ikke afdelinger om følgende elementer i forbindelse med forskningssamarbejder:

  • Regulatoriske godkendelser
  • Budgetudarbejdelse og -forhandling
  • Anvendelse af eksternt udstyr, f.eks. medicinsk udstyr, andet elektronisk udstyr eller IT

Vi henviser til Forskningsdata og Statistik (FORSA) for spørgsmål vedrørende registrering af forskningsprojekter og rådgivning vedr. indsamling, opbevaring, kobling og videregivelse af forskningsdata. 

Afdelingen indhenter selv underskrifter og sender den fuldt underskrevne version som et skannet dokument til fællespostkassen, hvorefter aftalen arkiveres i Regionens ESDH system (SBSys). 

Vejledninger

Sagsbehandlingstider