Forskningsformidling

Kommunikation hjælper med at synliggøre din forskning. Vi fortæller om dine spændende projekter og forskningsresultater både internt i organisationen og til omverdenen via presse, sociale medier og hjemmeside. Du kan også få hjælp til at producere postere og PowerPoints samt få et kvalitetstjek af den deltagerinformation, du bruger i dit projekt. Læs om vores tilbud til forskere her.

Formidling er en afgørende brik i arbejdet med at skabe forståelse for forskning samt synliggøre den betydning, forskningen har for omverdenen. At være synlig i offentligheden kan f.eks. gøre det lettere at få tildelt forskningsmidler, ligesom en tydelig profilering af Aalborg UH på forskningsområdet kan være en udslagsgivende ved rekruttering af nye dygtige medarbejdere og studerende.

I Kommunikation kan du få hjælp og rådgivning til at formidle dine forskningsaktiviteter. Vi kan hjælpe dig med at omsætte resultaterne af din forskning til en fængende pressemeddelelse eller fortælle om et godt forskningsresultat på de sociale medier. Vi kan også fortælle om dit arbejde internt på hospitalet - fx i nyhedsbrevet Forskningsnyt eller artikler på Personalenet.

Vi tilbyder også hjælp til produktion af grafisk materiale - for eksempel PowerPoints og postere samt giver dine patientrettede tekster et sprogligt tjek.

Har du behov eller ønsker til kommunikationsfaglig bistand, som ikke står her på siderne, så tøv ikke med at kontakte os.