GCP-enheden

Få professionel vejledning til igangsætning og gennemførelse af forsøg med lægemidler og medicinsk udstyr, så din forskning udføres i overensstemmelse med reglerne for god klinisk praksis (GCP).

GCP-enheden ved Aalborg Universitetshospital er en enhed, som kan benyttes af forskere med tilknytning til hospitalerne i Region Nordjylland samt Aalborg Universitet.

GCP-enhedens formål er at yde vejledning og monitorering til offentligt ansatte forskere i forbindelse med igangsætning og gennemførelse af forsøg med lægemidler og medicinsk udstyr, så disse udføres i overensstemmelse med GCP-reglerne. Du kan altid finde yderligere oplysninger på GCP-enhedernes fælles hjemmeside.

GCP-enheden har kontor beliggende i Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital, Syd. 

GCP-enheden kan kontaktes på gcp@rn.dk og her kan du finde kontaktoplysninger på alle GCP-koordinatorer ved GCP-enheden på Aalborg Universitetshospital.