Biomedicinsk Forskningslaboratorium

I Biomedicinsk Forskningslaboratorium kan du som forsker anvende laboratorier og udøve forsøg på grise, kaniner, rotter og mus – eller du kan som studerende øve dine kirurgiske færdigheder i indrettede operationsstuer. Et hold af højt kvalificerede dyreteknikere tager godt hånd om dyrene og står til rådighed for laboratoriets gæster.

Gnaverstalden

I Biomedicinsk Forskningslaboratorium kan du som forsker anvende laboratorier og udøve forsøg på grise, kaniner, rotter og mus – eller du kan som studerende øve dine kirurgiske færdigheder i indrettede operationsstuer. Et hold af højt kvalificerede dyreteknikere tager godt hånd om dyrene og står til rådighed for laboratoriets gæster.

Målgruppe

Biomedicinsk Forskningslaboratorium henvender sig til medarbejdere på Region Nordjyllands sygehuse samt Aalborg Universitet, og kan desuden benyttes af læger m.v. fra såvel indland som udland.

Hvad tilbydes?

  • Forsøgsdyr: Grise, kaniner, rotter, mus.
  • Indrettede operationsstuer med intensivrespirator og udstyr til blodprøveanalyse.
  • Instrumenter til alment forekommende kirurgiske indgreb.
  • Operationsrobot.
  • Mulighed for røntgengennemlysning.
  • Laboratoriefaciliteter.
  • Tre dyreteknikere, som ud over pasning, pleje og opdræt af dyrene har færdigheder inden for konventionel kirurgi, mikrokirurgiske indgreb, smertebehandling samt anæstesi.
    Støtte til at udarbejde ansøgning om tilladelse til dyreforsøg, så disse overholder alle gældende regler.

Undervisning

Biomedicinsk Forskningslaboratorium stiller faciliteter til rådighed til undervisning i kirurgiske færdigheder. Det kan f.eks. foregå gennem MIUC , men speciallæger kan også arrangere individuel undervisning.

Pris

Driftsprisen for at bruge Biomedicinsk Forskningslaboratorium afhænger af brugens karakter. Det kan være muligt at søge fondsmidler hertil, hvis brugen indgår i et forskningsprojekt. Kontakt Fundraising- og Projektadministrationsenheden (FUPA)  for at få hjælp til en fondsansøgning.

Kontakt

Biomedicinsk Forskningslaboratorium (kælderen)
Aalborg Universitetshospital Nord
Stengade 12
9000 Aalborg

Gnaverstalden,
Aalborg Universitet
Fredriks Bajers vej 7H, Plan 2
9220 Aalborg SØ

Tlf.: 99 40 78 81

Hvis du vil bruge Biomedicinsk Forskningslaboratorium, skal du kontakte Benedict Kjærgaard, som vurderer, om det er muligt for dig at komme til at anvende forsøgsdyrene.

Benedict Kjærgaard
Leder af Biomedicinsk Forskningslaboratorium
E-mail: benedict.kjaergaard@rn.dk
Tlf.: 97 66 46 67

Dyrlæge

Dyreteknikere