Forebyggelsesaftale i Region Nordjylland

Der er mellem Region Nordjylland og de 2 hospitaler, som drives af Region Nordjylland, indgået en Forebyggelsesaftale.  

Forebyggelse og sundhedsfremme

Region Nordjylland prioriterer en systematisk og målrettet indsats omkring forebyggelse og sundhedsfremme og har derfor valgt at indgå forebyggelsesaftaler med regionens 2 hospitaler.

 

Formål med Forebyggelsesaftalen

Regionens formål med Forebyggelsesaftalen er dels at udvikle og implementere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats på de nordjyske hospitaler dels at sikre sammenhæng i forhold til de sundhedsaftaler, der er indgået med kommunerne på forebyggelsesområdet.

 

Parter i Forebyggelsesaftalen

Forebyggelsesaftalen for det enkelte hospital omfatter hele hospitalet, herunder også patienter i de enkelte sektorer repræsenteret på hospitalet.

 

Folkesundhedsstrategi

Region Nordjyllands folkesundhedsstrategi, blev vedtaget af regionsrådet i marts 2009.

Strategien sigter mod at skabe mere sundhed til flere borgere for de kommende 4 år. Folkesundhedsstrategien prioriterer indsatsområder vedrørende hospitaler, almen praksis, samarbejde med kommunerne, regional udvikling samt regionens egne arbejdspladser og beskriver samarbejdet med andre sundhedsaktører i Nordjylland.