Faglig viden

På denne side finder du links til forskellige internetsider og publikationer, hvor du kan finde faglig viden.

Clinical Health Promotion - Research and Best Practice for patients, staff and community

Det videnskabelige tidsskrift Clinical Health Promotion er det officielle tidsskrift for the International Network of Health Promoting Hospitals og behandler klinisk forebyggelse og sundhedsfremme.

 

Den Nationale Kosthåndbog

Den Nationale Kosthåndbog er et digitalt opslagsværk målrettet ernærings- og sundhedsprofessionelle.

Den Nationale Kosthåndbog indeholder retningslinjer og anbefalinger for opsporing, kostformer, diæter, dagskostforslag samt en lang række værktøjer til brug i praksis. 

Den Nationale Kosthåndbog bygger primært på følgende publikationer:

  • De Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012.
  • Anbefalinger for den danske institutionskost. 5. udgave, 2015.
  • Sundhedsstyrelsens vejledning 2022, Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko

 

Nationalt Center for Overvægt

Nationalt Center for Overvægt indsamler, udvikler og deler viden. Centeret indsamler eksisterende viden om sundhedstilbud i Danmark samt forskningsunderbygget viden nationalt og internationalt. Centeret udvikler ny viden ved at deltage i forskningsprojekter og deler den viden, der indsamles, så alle får mere viden om overvægts kompleksitet og større forståelse for ‘livet med mere’.

 

Rygestop - Very Brief Advice (VBA)

Det er i Sundhedsaftalen 2015 - 2018 i Region Nordjylland aftalt, at psykiatriske og somatiske hospitaler systematisk skal tilbyde rygere at blive henvist til de kommunale rygestoptilbud.

Tal fra 2013 viser, at 70 procent af patienter, der ryger, ønsker at holde op med at ryge. Råd fra lægen har afgørende betydning for, om rygestoppet lykkes. Mange læger oplever dog, at de har kort tid til den enkelte patient og prioriterer tilliden mellem patient og læge. Fokus er derfor på primær diagnose og behandling.

Rygestop - Very Brief Advice (VBA)

Sundhed.dk

På sundhed.dk kan du finde sundhedstilbud i hele Danmark, herunder blandt andet kost- og rygestopvejledning.

 

Sundhedsprofil 2021: Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

I perioden februar til maj 2021 spurgte Region Nordjylland sammen med de 11 nordjyske kommuner 39.700 tilfældigt udvalgte borgere om, hvordan de har det. Det skete som led i den største landsdækkende undersøgelse af borgernes trivsel, sundhed og sygdom - en undersøgelse, der blandt andet er med til at udstikke kursen for kommunernes og regionens sundhedstilbud.

Det overordnede formål med sundhedsprofilen er at beskrive de nordjyske borgeres sundheds- og trivselstilstand på regionalt såvel som på kommunalt niveau.

21.276 (54%) af de udvalgte borgere valgte at besvare spørgeskemaet, og i rapporten kan man få indsigt i befolkningens oplevelse af deres trivsel, sundhed og sygdom med emner som søvn, sociale relationer, multisygdom, kost, vægt, rygning og alkoholforbrug mv.

Sundhedsprofilen 2021

 

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen er Danmarks øverste sundhedsfaglige myndighed. På Sundhedsstyrelsen hjemmeside kan du blandt andet finde information om igangværende og tidligere kampagner samt adskillige publikationer om sundhedsfaglige emner. Søger man f.eks. på fysisk aktivitet under publikationer, får man over 70 resultater. Heriblandt håndbogen "Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling".

I kategorien Sundhed og forebyggelse finder du både inspiration, viden og gode råd til at leve sundt. Du kan også læse om det arbejde, der foregår i Sundhedsstyrelsen, hvor størstedelen af de centrale sundhedsfremmende og forebyggende opgaver bliver varetaget.

På hjemmesiden kan du endvidere finde vejledninger og anbefalinger vedrørende regional forebyggelse.

 

World Cancer Research Fund International (WCRF International)

World Cancer Research Fund International (WCRF International) leder og forener et globalt netværk af organisationer dedikeret til forebyggelse og bekæmpelse af kræft ved hjælp af sund mad og ernæring, fysisk aktivitet og vægtkontrol. 

På WCRF's hjemmeside kan du finde information om forskning og se deres forskellige rapporter.

 

World Health Organization (WHO)

World Health Organization (WHO) er den ledende og koordinerende myndighed på sundhedsområdet inden for FN-systemet.

På WHO's hjemmeside kan du blandt andet finde information om forskellige landes sundhedstilstande, statistik og igangværende og afsluttede projekter. Der er også adgang til rapporter, som kan downloades fra hjemmesiden.