Samarbejde med kommuner på Neurologisk Afdeling

Mange neurologiske patienter befinder sig i en sårbar situation som følge af svær sygdom. Det øger behovet for støtte til den enkelte patient og pårørende, hvilket det tværfaglige sundhedspersonale har stor erfaring med og viden om. 

Inddragelse og kommunikation