13th of April 2023

1) Status på Ph.d.-projekter

Jonas:

 • Jonas har afholdt pre-defense før Påske med prof. Carsten Bjarkam, Neurokir, som ’opponent’.
 • Der var fokus på at holde tidsrammen og en diskussion om ændre vægten til en vestibulogisk Ph.D. med en review artikel som 1. paper.
 • Økonomi: Universitetet ville have overhead ift. betaling for timer til Rodrigo Ordonez.
 • MG og Jonas tager et møde ift. disse dele.

Suzan:

 • Arbejder med protokollen – dvs. MG gør.
 • P.t. har Suzan kontakt til statistikerne ift. datamaterialet.
 • Suazn er tæt på at være færdig med kurserne også.

Lene:

 • Første artikel er sendt til Fontiers in Digital Health.
 • Anden artikel om patientrapporteret data er indsendt til International Journal of Audiology.
 • Tredje artikel bliver sendt til Ear and Hearing.
 • British Medical Journal Open var interesseret i første artikel, men projektet var ikke registreret på ClinicalTrials før inklusion af første patient; derfor blev artiklen afvist.
 • Fjerde artikel er under skrivning.
 • William Demand Fonden har svaret ift. den nye projekt ansøgning (IAMHear), de vil gerne indgå dialog og møde afdelingen.
 • Sammensætningen af vejleder gruppen i PhD projektet forbliver samme uafhængig af MH’s opsigelse.

Christian:

 • Der arbejdes med muligheder for udlandsophold i Toronto til efteråret/vinter og planlægning af pre-defense.
  • Der mangler en kontakt i Toronto til nogen, som har lavet videnskabelig forskning.
  • Vil gerne have en ekstern opponent, men der er usikkerhed ift., om de kan få Jacob Lilja-Fischer fra Århus.
 • Analyse arbejdet står desværre lidt stille.

Malene:

 • Første forsøgsdeltager blev inkluderet i går efter mange og lange trængsler med projekt godkendelser.

 

2) Funding og økonomi

Fondsansøgninger i gang:

 • Suzan er i gang med at søge til hendes løn, søger nok Traun-Pedersen.
 • Lene overvejer en ansøgning til Novo til august afhængig af svar fra William Demant Fonden. Søger digitale og AI orienteret fonde.
 • Dan søger ikke forskningskuberne i år, MG vil søge til ReBSOM.

Det ville være godt at sende mail rundt, når man søger en ny fond.

 

3) Status på mindre projekter

 

4) Forskningssekretærernes opgaver – status og forslag

 • Sissel vil blive introduceret til skemalægning af UV for stud med’ere;
 • Vi har også tidligere talt om adgang til ØS systemet.

 

5) Orientering fra Forskningsledelsen, Klinisk Institut og AAU

 • Intet nyt

 

6) Forslag til forskningsseminaret (forslag indtil videre: evaluering og brainstorm pba. vision, mission, strategier og ekstern kommunikation, herunder navn, logo, indhold til hjemmesiden, projektbanken)

Forskningskatalog.

Gennemse forskningsstrategien og handleplanerne, som er lavet.

 

7) Ad Hoc

Det foreslås, at forskningsgruppemøderne kun afholdes 2. måned.