12th of September 2023

1) Status på ph.d.-projekter
 • Suzan: Suzan er godkendt til indskrivning efter meritansøgning, og hun kan sende afhandlingen efter hun har taget nye kurser i efteråret.

 • Jonas: Jonas har inkluderet 24 personer og har opereret 3. Målet for at inkludere 30-40 indtil næste år vurderes stadig muligt. Hans pre-defence fik indsnævret projektet og gav mulighed for ekstern feedback pba. egne spørgsmål til opponent. Han er snart færdig med sin oversigtsartikel. Han er i gang med de første dele af et projekt med Christian og Nina omkring laryngit med samarbejdspartnere i Helsinki.

 • Christian: Christian holder sin pre-defence d. 3. oktober, hvortil der kommer en ekstern opponent fra Aarhus. Planen er, at han kan aflevere afhandlingen inden for 1 år. Afhandlingen kommer sandsynligvis til at bestå af litteraturgennemgang, pilotprojekt, spytanalyseprojekt samt IHD ift. forståelse om personlig medicin. Der mangler analyser på blodprøverne, men der er fundet en løsning på det på trods af tidligere metodiske problematikker.

 • Malene: Malene ser lige nu patienter for at kunne nå i mål med sin inklusion. Status er, at der p.t. er inkluderet 120 patienter. Hun når ikke tidsplanen, så hun ser sandsynligvis patienter i løbet af næste år også. Inklusionen kommer derfra til at overgå til alm. TRV-spor, muligvis assisteret af en forskningsassistent.

 • Lene: Lene har afleveret sin afhandling. 24/11 kl. 14 holder hun sit forsvar i Medicinerhuset, hvor der bliver lukket ned i afdelingen. Hun er i gang med MBA i Odense de næste 2 år på deltid. Hun er i gang med at ansøge William Demant Fonden og Innovationsfonden til en post.doc.-stilling ud fra sit tidligere ph.d.-projekt.  2) Funding og økonomi


 • Ingen opdateringer.  3) Status på andre projekter


 • Muligt nyt ph.d.-projekt i pipeline med ReBSOM.

 • Muligt samarbejde med AAU omkring akustik ingeniør.
  • Muligvis biprojekt ift. stemmemålinger før og efter operation.


  4) Forskningssekretærernes opgaver

 • Sissel har overtaget en del af undervisningsmæssige opgaver.  5) Orientering fra Forskningsledelsen, Klinisk Institut, AAU


 • Ingen opdateringer.  6) Ad hoc

 • Michael kommer til at være opponent på ph.d.-projekt i Helsinki.

 • Punkt til fremtidige møder: Der skal drøftes mulighed for undervisningspligt for ph.d.-studerende i fremtidige projektansættelser, da herboende ph.d.-studerende i dag står for meget af undervisningen. Det skal diskuteres, hvorvidt det skal være en del af kravet ved ansættelse, herunder mulighed for krav om fysiske dage på arbejdspladsen for at skabe bedre forskningsmiljø for de studerende. Desuden skal der diskuteres, om en del af afdelings vision skal være at have mere fokus på sammenholdet i afdelingen i stedet for den store opdeling mellem de to matrikler i afdelingen.