Om os

Den Lungemedicinske Forskningsenhed er en del af den Respiratoriske forskningsenhed, som arbejder med akutte og kroniske lungeskader; vi koncentrerer os primært om de kroniske.

Vi ønsker at følge Aalborg Universitetshospitals forskningsstrategi og forske i store folkesygdomme. Enheden har således særligt fokus på forskning inden for KOL og lungecancer. Vi ønsker at integrere forskning i daglige kliniske arbejde, således at det kliniske arbejde kan gøres til genstand for forskningsprojekter. Vi arbejder mod en forskningsaktiv afdeling, hvor alle ansatte føler sig som en del af forskningsarbejdet og bidrager efter formåen.

På KOL-området arbejder vi under overskriften: Tidlig opsporing og intervention; hjælp til selvhjælp til KOL-patienter. KOL er, og vil i kommende år i tiltagende grad blive, en væsentlig samfundsøkonomisk post. 60% af KOL-patienter i den arbejdsføre alder står uden for arbejdsmarkedet og er stor-forbrugere af sundhedsydelser. Derfor ønsker vi i lungemedicinsk forskning at arbejde med tidlig diagnostisk afklaring, tidlige pato-fysiologiske karakteristika og behandlingsmæssige tiltag, som hindrer sygdomsprogression. Gruppen er desuden medlem af netværket COP:TRIN, som er et nationalt samarbejde omkring forskning i KOL-exacerbation og deltager her i nationalt funderede ph.d.-studier og én af de 6 centrale enheder i det danske Trial Nation-samarbejde med den farmakologiske industri.

På lungecancerområdet har gruppen i en årrække arbejdet med især med mesotheliom, hvor der har været fokus på relation mellem samfundseksposition og sygdomsudvikling, genetisk disposition og identifikation af tumor-markører mutationer i disse. Ydermere er gruppen involveret i tidlig recidiv-opsporing hos patienter med non-småcellet lungecancer.