Igangværende forskning

Der forskes indenfor følgende områder:
 • Hepatitis C virus Genotype 2 – Et fylogenetisk studie.
 • Leverfibrose – Et translationelt studie i mekanismerne ved hepatisk fibrogenese.
 • Karakterisering af HNPCC patienter med manglende ekspression af MLH1 og PMS2 ved analyse af promoter regionerne og screening for mutationer i regulatoriske enzymer (p53).
 • Studie af mutationsprofiler og sammenhængen med infektionsforløb hos danske patienter inficeret med Hepatitis B Virus genotype D.
 • Diagnostisk potentiale af metyleret DNA i ovariecancer.
 • Præanalytiske forholds betydning for genekspressionsprofiler.
 • Forekomst af fænotypiske varianter i xenobiotika metaboliserende enzymer og haptoglobin hos patienter med gastroenterologiske sygdomme
 • Genetiske varianter som predictor for respons på azathioprin behandling hos patienter med IBD.
 • Prospektiv undersøgelse af venøs trombose. Betydning af genetiske og livsstilsrelaterede risikofaktorer.
 • Characterisation of functional antithrombin variants causing thrombosis.
 • Backscatterinterferometri
 • Atrieflimren – er det en hyperkoagulabel tilstand
 • The association between cardiac diseases, non-alcoholic fatty liver disease and circulating microparticles in obesitas and type 2 diabetes.
 • Platelet response to aspirin and clinical outcome in patients with peripheral atherosclerosis – 5 years follow-up.
 • The procoagulant state of patients with multiple myeloma and monoclonal gammopathia of unknown significans (MGUS). The role of the M-component.
 • Optimization of the analysis thrombin generation
 • Optimization and evaluation of various techniques for determination of number, size and thrombogenicity of microvesicles.
 • The procoagulant state of patients with small cell lung carcinoma.
 • sCD36 as a marker of weight loss induced improvements in body fat distribution, insulin sensitivity and fatty liver.
 • Development of algoritm for degree of fatty liver in obese children.
 • Method development for the quantification of disease associated membrane proteins on circulating microparticles.
 • Circulating CD36 as a risk marker of CVD – follow up study

Deltagelse i andre forskningsprojekter:

 • Mutationer i MSH6 blandt danske HNPCC familier
 • Karakterisering af mutationer i PMS1 og PMS2 ved insilico og exon trapping analyser i samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet.
 • MOMA Study – Modifier of MMR
 • Hypodonti og ovariecancer
 • HDV genotypning – Grønlandsprojekt
 • Biofysiske og kinetiske undersøgelser af Antitrombin, vildtype og varianter
 • Classification of BRCA1 and BRCA2 variants of unknown significance
 • Investigation of BRCA1 and BRCA2 risk – modifiers
 • Characterisation of BRCA2 variants causing Exon3-skipping
 • Comparison of MRNA splicing assay protocols and reporting practices across multiple international laboratories identifies a need for standardized assay design and detection for clinical assays.
 • Hyper- og hypomethylering ved kolorektalcancer
 • Hyper- og hypomethylering ved pancreascancer
 • Exosome Array: Microarray capturing and detection of exosomes for multiplexed phenotyping.
 • Venous thromboembolism and hypercoagulability in upper gastrointestinal cancer
 • Gene Variants and Risk of Venous Thromboembolism (GIANT) - A multicenter validation study
 • Cancer and the risk of venous thrombosis – a Scandinavian multicenter study
 • Metabonomics in patients with acute lung injury
 • Bone resorption in diabetes – new markers and interference studies I samarbejde med Endokrinologisk afd. Aalborg Universitetshospital