Målsætning og primære forskningsområder

Målsætning

  • at skabe et attraktivt miljø for forskning på afdelingen, og i videst mulig udstrækning, at samarbejde omkring forskning med andre afdelinger, og forskningsmiljøer lokalt, nationalt og internationalt. 
Afdelingen har særlig ekspertise inden for DNA-teknologi, koagulationsanalyser og avancerede proteinanalyser.

Forskningen er samlet under overskriften ”Arv og Miljø” eller "genotype/fænotype" og der forskes primært indenfor følgende områder:

  • Arvelig cancer (mamma-, colon- og pancreascancer)
  • Leverrelaterede emner
  • Kardiovaskulære emner
  • Koagulation

Ud over ovennævnte projekter deltager afdelingen i ca. 110 projekter, der udgår fra andre afdelinger.
Forskningsprojekter skal i særlig grad beskæftige sig med aksen ”DNA / RNA / proteinprodukt / funktion / klinisk fænotype / eksogene faktorer” inden for afdelingens satsningsområder.

På en klinisk biokemisk afdeling vil mere basal metodeforskning og udvikling også til stadighed være en naturlig del, der skal være plads til.