Aktuelle projekter

BCI-STAR: Brain Computer Interface til genoptræning af armen efter Stroke

Patienter indlagt på Neuroenhed Nord, Brønderslev med lammelse af armens muskler har mulighed for at deltage i projektet.

Beskrivelse

Hjerne-computer-interface (Brain Computer Interface, forkortet BCI) er et system, der gør det muligt at menneskets hjerne arbejder direkte sammen med et eksternt apparat som fx en computer.

Projektet skal undersøge, om et BCI-system, der anvender feedback, kan anvendes som et rehabiliteringsværktøj for patienter, der har haft en blodprop eller en blødning i hjernen (stroke).

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan hjernen ændrer kontrollen over en muskel efter træning. Træningen kræver, at patienten forestiller sig en bevægelse. Når patienten tænker på en bevægelse, kan forskeren måle denne gennem afkodning af patientens hjernebølger via hætte med elektroder på patientens hoved. Hjernebølgerne, som patienten frembringer, kan bruges til at genskabe den bevægelse, som patienten forestillede sig, men som patienten endnu ikke kan på grund af lammelsen. Det gøres ved at stimulere den nerve, som aktiverer de muskler, som er ansvarlige for bevægelsen. Patienten har elektroder på den muskel på armen som indgår i bevægelsen.

Timingen mellem det at tænke på bevægelsen og elektrisk stimulering af musklen, der er er ansvarlig for bevægelsen, er central. Oplevelsen/feedback fra bevægelsen tænkes at fremme hjernens genindlæring af bevægelse.

Forskningsdeltagere

Projektet ledes af reservelæge, ph.d.-studerende Benjamin Svejgaard, Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital i samarbejde med Andrew Stevenson, lektor, ph.d., Aalborg Universitet.

Fra Neuroenhed Nord medvirker udviklingsterapeut Helle R. Jørgensen samt ergo - og fysioterapeuter, som forestår klinisk testning af armfunktionen hos patienter i projektet.