Søg starthjælp til dine gode idéer

Går du med tanker om et projekt, der kan løse en klinisk problemstilling, og mangler du finansiering til komme fra start, så søg støtte fra Health Hub. Næste ansøgningsfrist er 14. april.

"Health Hub - Founded by Spar Nord Fonden" er et støtteprogram, der administreres af Idéklinikken, som udbyder midler til medarbejdere, der har brug for økonomisk hjælp til at modne et innovationsprojekt, med henblik på at skaffe finansiering til den videre udvikling.

Midlerne kan søges af klinikere, forskere og andet personale, der arbejder med projekter, der sigter mod at løse kliniske problemstillinger på en innovativ måde, og som har potentiale til at tilføre klar værdi på sundhedsområdet.

Midlerne, der gives, er typisk i størrelsesordenen 30-100.000 kr., og kan bl.a. anvendes til frikøb, prototypeudvikling eller løn til studentermedhjælp eller forskningsassistent, som skal arbejde på modning af idéen. Udover den finansielle støtte får projekterne også tildelt skræddersyet projektledelse gennem Idéklinkken.

Der er netop åbnet for ansøgninger til en ny uddelingsrunderunde. Ansøgningsfristen er 14. april 2023.

Du kan læse mere om støttemulighederne samt finde retningslinjer for ansøgning på https://ideklinikken.rn.dk/health-hub/ansoeg-om-midler-faq

Har du spørgsmål vedrørende puljen, kan du skrive til health.hub@rn.dk.

 

  3 projekter støttet af Health Hub

Palliationskasse hjælper patienter med at dø hjemme

Læge ved Akutmodtagelsen på Aalborg UH og Regionshospital Nordjylland, Mike Sæderup Astorp har udviklet en særlig palliationskasse, der skal gøre det lettere at opfylde ønsket for de akutte patienter, der ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem.

Læs mere

Skinne retter benene

Læge ved Ortopædkirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, Ahmed Abood har fået en god idé til en langt mere skånsom metode, der kan hjælpe børn, der lider af fejlstilling af lårbenet.

Læs mere

Behandling planlægges med udgangspunkt i patienternes personlige data 

Forskere fra Ortopædkirurgien vil bruge data fra patienternes indkøbsture og fitnessaktiviteter til at kunne tilrettelægge mere individualiserede behandlingsforløb.

Læs mere

Opdateret