Brugerrådet i Onkologisk Afdeling

I Onkologisk Afdeling har vi et brugerråd bestående af patienter, pårørende og personale, som arbejder for at skabe gode patientforløb for nuværende og fremtidige patienter.

Din erfaring kan gavne andre

Vi vil gerne gøre vores patienters og deres pårørendes oplevelser på Onkologisk Afdeling så gode som muligt. Derfor har vi et Brugerråd, hvor du som patient eller pårørende kan være med til at forbedre patientforløbet for nuværende og fremtidige kræftpatienter og deres pårørende.

Medlemmer af Brugerrådet

Brugerrådet består af 4-6 patienter og 2-3 pårørende, som repræsenterer forskellige kræftsygdomme og aldersgrupper. Medlemmerne af brugerrådet skal have været i aktiv kræftbehandling eller pårørende inden for de seneste 5 år. Udover patienter og pårørende deltager også medarbejdere fra de forskellige afsnit i Onkologisk Afdeling.

Rekruttering til Brugerrådet

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse rekrutterer vi patienter og pårørende til Brugerrådet via opslag i Onkologisk Afdeling og Kræftens Bekæmpelse. Interesserede kan henvende sig til Kræftens Bekæmpelse, hvorefter de bliver interviewet af en repræsentant fra Onkologisk Afdeling og en medarbejder fra Kræftens Bekæmpelse. Under interviewet afklarer vi interesser og forudsætninger for at deltage frivilligt i Brugerrådet.

Kontakt os gerne

Du er altid velkommen til at skrive til Brugerrådet, hvis du har spørgsmål om Brugerrådet eller gode idéer, du ønsker at dele med Brugerrådet.

 

Brugerrådet