P-dialyse Ambulatorium

I P-dialyse Ambulatorium behandler vi patienter med svigtende nyrefunktion med peritonealdialyse, også kaldet P-dialyse eller posedialyse. 

P-Dialyse indgang