Dialyseafsnit, Hjørring

Dialyseafsnit, Hjørring behandler nyrepatienter i kronisk hæmodialyse. Vi er et satellitafsnit af Dialyseafsnit, Aalborg.

Gang

Kortudsnit