Dit ophold og besøg

Du kan som patient eller pårørende have brug for praktiske informationer, når du skal indlægges på eller besøge en pårørende på Neurologisk Dagafsnit.

Mød forberedt op

Når du ankommer

Regler i afsnittet

Faciliteter på hospitalet

Personlig rådgivning

Når du kommer hjem