Klinisk Neurofysiologisk Afsnit

Klinisk Neurofysiologisk Afsnit modtager patienter, som er henvist med symptomer på sygdom i bevægeapparatet. Vi foretager neurofysiologiske undersøgelser med henblik på udredning og behandling. Her på siden finder du vores informationsmateriale.