Ambulatorium for Nerve- og Muskelsygdomme

Neurologisk Ambulatorium, Ambulatorium for Nerve- og Muskelsygdomme er et tilbud til patienter, der har fået konstateret en motorneuronsygdom, som fx progressiv spinal muskelatrofi (PMA), progressiv bulbær parese (PBP), primær lateral sclerose (PLS) eller amyotrofisk lateral sclerose (ALS).

Et tværfagligt team

Neurologisk Ambulatorium, Ambulatorium for Nerve- og Muskelsygdomme er et tværfagligt team, som består af en diætist, ergoterapeut, fysioterapeut, læge, sekretær, socialrådgiver, sygeplejerske og talepædagog. Vi har ligeledes en ALS-konsulenten fra Rehabiliteringscenter for Muskelsvind tilknyttet teamet.

Teamets funktion

Teamets funktion er at være tilstede, når patienten skal til kontrol på Neurologisk Ambulatorium, Reberbansgade. Her vil medlemmer fra teamet give vejledning i forbindelse med aktuelle problemstillinger. Er der behov for det, kan vi sikre den videre behandling hos praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, kommunale socialrådgivere og terapeuter samt privatpraktiserende fysioterapeuter.

Teamet kan også yde konsulentbistand over for samarbejdspartnere i den primære sektor. Konsulentfunktionen kan i visse tilfælde være en vigtig funktion, idet nogle af sygdommene er sjældne. Der kan dermed være begrænset viden i den primære sektor om de problemstillinger, som den enkelte sygdom kan medføre.

Teamets formål 

Teamets formål er at sikre, at patienten:

  • får optimal symptomatisk behandling
  • får information om sygdommen, dens forløb og hvilke hjælpemidler der findes
  • oplever et godt og sammenhængende behandlingsforløb
  • medinddrages i beslutninger vedrørende egen livssituation
  • tilbydes hjælpeforanstaltninger af forskellig art rettidigt, når behov opstår. 

Teamet skal samtidig sikre, at pårørende også får information om sygdommen, dens forløb og hvilke hjælpemidler der findes.

Kontakt til teamet

Patienter og pårørende, der er henvist til Neurologisk Ambulatorium, Ambulatorium for Nerve- og Muskelsygdomme, kan kontakte medlemmer af teamet telefonisk eller pr. mail mellem kontrollerne, hvis der opstår behov for det.