Om projektet

Projektet lukker pr. 31. december 2017. Projektets ambulatorium er gået i drift pr. 01. januar 2017.

For oplysninger om henvisning og udredning se under Ambulatorium for Unge med Erhvervet Hjerneskade

Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade var et fireårig projekt, som havde til formål at sikre en ambulant tværfaglig udredning til unge med erhvervet hjerneskade, samt styrke det tværsektorielle samarbejde.

 

Projektets fokusområder

Projektet tog afsæt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens MTV rapport fra 2011 og havde til formål at sikre en ambulant tværfaglig udredning til unge mellem 15-30 år med erhvervet hjerneskade samt skabe øget fokus på det tværsektorielle samarbejde og metodeudvikling.

 

Projektet havde til formål at

  • Åbne et ambulatorium for unge med erhvervet hjerneskade, som skulle sikre en ambulant tværfaglig udredning til unge med erhvervet hjerneskade.
  • Være med til at sikre sammenhæng mellem indsatsen i sygehusregi og den kommunale genoptræning.
  • Rådgive og undervise relevante faggrupper, som arbejder med patienter indenfor målgruppen.
  • Fokus på metodeudvikling ift. en videreudvikling af området og for at sikre et fortsat sammenhængende tværsektorielt forløb, når projektperioden er overstået.