Om Ambulatorium for Unge med Erhvervet Hjerneskade

Ambulatoriets formål er at styrke indsatsen for unge med erhvervet hjerneskade i aldersgruppen 15-30 år ved at tilbyde en specialiseret og tværfaglig udredning. Udredningen har fokus på at vurdere, om patienten har følger efter påvirkningen på hjernen, og hvilke indsatser der er behov for med henblik på at sikre et bedre funktionsniveau for den unge.